گزارش نقض حقوق زنان در آبان‌ماه 1396

یادآوری این گزارش به صورت کوتاه و فشرده قسمتهایی از نقض حقوق زنان در آبان 1396 را به اطلاع می‌رساند. علیرغم  سانسور خبری حاکم درایران، تلاش شده است اخبار و اطلاعات از خبرگزاریهای مورد تایید گردآوری گردد. تهیه کننده: بابک میری    بازداشت و زندان گلرخ ایرایی، فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان … ادامه خواندن گزارش نقض حقوق زنان در آبان‌ماه 1396