فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در 30 نوامبر 2017

کمیته آموزش و پژوهش برگزار میکند: پیرامون آشنایی با: 1 . منشور، اساسنامه، اهداف و فعالیتهای کانون و نحوه ی همکاری با آن (جمشید غلامی سیاوزان ) 2 . تاریخچه حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر (تقی صیاد مصطفی  ) 3 . کمیسیون حقوق بشر و چگونگی تبدیل آن به شورای حقوق بشر و روش … ادامه خواندن فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در 30 نوامبر 2017