«

»

نوامبر 05

گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 4 نوامبر 2017

جلسه مشترک سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی در تاریخ 4 نوامبر 2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با موضوع بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و به مناسبت روز جهانی علم در خدمت توسعه و با حضور اعضای کمیته ادیان و نمایندگی مالزی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک نمایندگی برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

خانم دیانا بیگلریفرد : اخبار نقض حقوق پیروان ادیان در ما گذشته

اقای محمد حسین ملائی برزی : ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی ایران

اقای احسان حیاک : نحوه فرایند دین بر حکومت دین سالار

اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی : روز جهانی علم در خدمت توسعه