«

»

نوامبر 02

فراخوان  جلسه ی ماهانه نمایندگی ترکیه 17 نوامبر 2017

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان ( قطعنامه 48/104 مجمع عمومی سازمان ملل متحد )به قرار زیر است:

در این اعلامیه، عبارت “خشونت علیه زنان” به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

فراخوان  جلسه ی ماهانه نمایندگی ترکیه

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ  

 

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

       مهدی گلسفیدی:       

آشنایی با دیدگاههای نیچه (به مناسبت روز جهانی فلسفه)

       سمیه علی مرادی:     

روز جهانی دیابت

      علیرضا  اسدبکی:       

روز جهانی خشونت علیه زنان

      علی شعبانزاده:          

قربانیان جاده ها در ایران

بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

زمان برگزاری: جمعه 17 نوامبر 2017 ساعت 19به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری:  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی ترکیه

paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran Namayandegy Türkay

مسئول جلسه : مهدی گلسفیدی

منشی جلسه : علی شعبانزاده

ادمین های جلسه: بهروز خسروی، علی شعبانزاده، مهدی گلسفیدی

                                                 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی ترکیه