«

»

اکتبر 30

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 29 اكتبر 2017

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان با حضور اعضای کمیته وجمعی از فعالین حقوق بشر روز یکشنبه 29 اكتبر 2017 ساعت 17 به وقت اروپا ی مرکزی با موضوع  برخورد با کودکان کار و خیابانی و روز جهانی کودک،مشکلات قوانین در سر راه کودکان در ایران در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای پوریا نخبه زعیم : گزارش نقض حقوق کودک ونوجوان در ماه گذشته

خانم دیانا بیگلریفرد : چگونگی حمایت از کودکان در ایران

اقای وحید ترابی : برخورد با کودکان کار و خیابانی

خانم رحیله جهاندیده : مناسک ماه محرم و تاثیرات آن در جامعه ایران

بحث ازاد : مشکلات قوانین در سر راه کودکان در ایران