«

»

اکتبر 29

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 28 اکتبر 2017

این جلسه، در تاریخ 28 اکتبر 2017، ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی، با حضور اعضای کمیته زنان و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید. علاقه‌مندان میتوانند جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای فرداد عسکری : تحلیل اخبار ماه گذشته و مطابقت با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر

خانم مریم مرادی : بررسی وضعیت زنان زندانی و کودکان آنها

خانم مهناز احمدی : شرایط درس خواندن دخترها در روستاها

اقای سعید حسینی : دلنوشته‌ای در ارتباط با حجاب یا ابزار سرکوب

خانم معصومه توکلی : تراژدی تن، خشونت خانگی

بحث آزاد : پیرامون موضوعات جلسه