«

»

اکتبر 29

اطلاعیه 912 کمیته دفاع از محیط زیست

فاجعه ای بنام” تغییر اقلیم ایران” در آینده ای بسیار نزدیک

در ایران امروز علاوه بر رانت خواری، رشوه خواری، خاک خواری، ساحل‌خواری، جنگل‌خواری،

درّه‌خواری و کوه‌خواری، مسیل‌خواری نیز رشد چشمگیری دارد،

اگر چه مشکل جدیدی نیست و سال های سال ‌است که متخلفان بطور پنهان، با چراغ خاموش و از طریق رانت و روابط، به محیط زیست ایران و منابع آن تجاوز کرده و در پرتو اینگونه روابط مسیل رودخانه‌ها بدون توجه به شرایط و ضرورت‌های زیست محیطی، توسط نهاد های دولتی و شبه دولتی با مجوز و بدون مجوز، تبدیل به پارک میشوند.

 شهرهای ساحلی ایران، دره‌های اطراف سد لتیان، مسیر دیزین و سایر مسیرهای این چنینی جملگی گواهی است بر این مدعا، و براین مجموعه بیفزائیم:

استفاده نامتعادل از آب، آمایش غلط سرزمین ایران، تمرکز نامتناسب جمعیت، حفر چاه های عمیق مجاز وغیر مجاز، الگوی نامتناسب کشت در بسیاری از نواحی دچار کمبود آب، انتقال آب از حوزه های پر آب، احداث جاده های مطالعه نشده در مناطق ویژه محیط زیستی و احداث تعداد بیشماری سد، بدون هیچ مطالعه و ارزیابی صحیح بر روی رودخانه های کشور نظیر:

احداث سد گتوند و خسارات غیر قابل جبران آن بر محیط زیست استان خوزستان و یا انتقال آب کوهرنگ به یزد و کرمان و در نتیجه خشکی زاینده رود، کم آبی رودخانه کارون و خشکی تالاب گاو خونی در شرق اصفهان  و… که تنها نمونه هائی هستند از موارد تائثیر گذار در” تغییر اقلیم ایران” چه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم .

نتیجه: نابودی شالیزارهای ایران، بیابان پهناوری بنام دریاجه ارومیه،6 هزار ویلای غیرقانونی در جنگل «ناهارخوران» استان گلستان، انقراض پرندگان و حیواناتِ در شرفِ انقراض در جنگل بافق کرمان و در منطقه زیست محیطی «خَبر»، گزارش آتش سوزی های مداوم چند صد هکتاری جنگلها، در سراسر کشور تا آنجا که بلوطستان‌های ایران را بعضا آتش می‌زنند و چوب آن قاچاق می‌شود و یا در زغال فروشی‌ها زغال بلوط زاگرس به فروش می‌رسد و….

آیا تمامی این موارد سهوی است؟

پرسش این است که حفظ حقوق عمومی بر عهده کیست؟

آیا محیط زیست و هوای کشور متولی ندارد؟

اعضای کمیته دفاع از محیط زیست ضمن محکوم نمودن این گونه بی توجهی ها و ناکارآمدی های مسئولین با استناد به كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر (كنوانسيون تهران) و كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوا(تغييرات اقليمي) نيويوركـ خواهان اجرا کردن اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وخیم تر شدن شرایط خشکسالی در ایران می باشند .

         912

کانون دقاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از محیط زیست