«

»

اکتبر 15

فراخوان جلسه سخنرانی مشترک اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 22 اکتبر 2017

 

فراخوان جلسه سخنرانی مشترک

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

 مصطفی خداکرمی :

بررسی وضعیت آیت اله سید محمدحسین کاظمینی بروجردی

 جمشید غلامی سیاوزان :   

روز جهانی ملل متحد

 حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی :

محدودیتهای شهروندی پیروان سایر ادیان در ایران

 محمد ابوطالبی :

چرائی تشکیل روز توسعه اطلاعات و مفهوم ان

بحث و گفتگو،  پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

زمان: یکشنبه 22 اکتبر 2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی مالزی

Paltalk – View all

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran nemayandegy malaysia

مسئول جلسه : جمشید غلامی سیاوزان

منشی جلسه : بابک کیانی

ادمینها : مریم مرادی ،  حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی ، جمشید غلامی سیاوزان

صدا برداران : سید ابراهیم حسینی – جعفر فرد کریمی

 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  

       کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی