«

»

اکتبر 11

گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک نمایندگی های اندونزی ، هسن و پاکستان 8 اکتبر2017

جلسه سخنرانی مشترک نمایندگی های هسن ، اندونزی و پاکستان در مورخه 8 اکتبر2017 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای فعال نمایندگی ها و با همراهی سایر دوستان و همراهان فعال حقوق بشربصورت عمومی در اطاق پالتاک برگزار گردید .همکاران محترم با موضوعات متفاوت سخنرانی خود را ایراد فرمودند که علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر دریافت نمایند.

خانم سمیه مهربانی : تحلیل خبرهای نقض حقوق بشرایران در ماه گذشته

اقای فرهاد نصیری : آغاز سال تحصیلی و کودکان بازمانده از تحصیل

خانم لیدا اشجعی اسالمی : کودکان چوپان در ایران

اقای ابوالفضل پرویزی : شرح ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر

اقای محمد گلستانجو : روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام