اطلاعیه 911 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

فرمان کشتار قانونی و اجرای آن توسط آمران و عاملان در 5 روز   1–شش عضو یک باند به اتهام سرقت مسلحانه با رای شعبه هشتم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام در ملاء عام و شلاق محکوم شدند. 1مهرماه 2-صدور حکم اعدام مردی۷۴ ساله امروز توسط دادستانی تهران به اتهام عضویت در «باند فساد» اعلام گردید. … ادامه خواندن اطلاعیه 911 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی