«

»

اکتبر 02

اطلاعیه 904 نمایندگی مالزی

آغاز فصل مدرسه سر آغازیست دیگر برای مشکلات حل نشده معلمان.

سال تحصیلی جدید در حالی آغاز شده است که آنان همچنان در پی خواسته های نافرجام خود هستند و «موانع حقیقی و حقوقی» نیز همچنان سد راه فعالیت‌های صنفی معلمان ایران است در حالیکه رفع «تضییع حقوق» معلمان یکی از وعده ها و شعار های انتخاباتی همه کاندیداهای دولت و مجلس در دوره های مختلف بوده و زهی دریغ از مرور مجدد آن توسط مسئولین امر.

سال تحصیلی جدید در حالی آغاز شده است که کماکان اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران با بیش از یک ماه اعتصاب غذا، محسن عمرانی فعال صنفی و معلم بوشهری، محمود بهشتی لنگرودی از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان و مختار اسدی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان با احکام سنگین امنیتی که قوه قضاییه علیه آنان صادر کرده است، در زندان بسر میبرند.

و چه بسیارند معلمانی نظیر رسول بداقی، عبدالرضا قنبری، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محمود باقری، نبی‌الله باستان،  علی‌اکبر باغانی، رسول بداقی، عبدالرضا قنبری و عبدالرضا قنبری طی سال های اخیر یا زندانی و تبعید شده اند و یا ازاجازه تدریس محروم گشته اند.

سال هاست که فرهنگیان کشور بصورت نجیبانه ترین و مدنی ترین شکل ممکن با نامه های محترمانه، دلسوزانه، نقادانه، تحصن سکوت و با ارائه نظرات کارشناسی شده، مستند، دقیق و حتی مقدم شمردن منافع ملی بر منافع صنفی، به بیان شرایط اسفبار معیشتی خود پرداخته؛ از سوء مدیریت در درون وزارتخانه که باعث تضییع حقوق آشکار معلم و دانش آموز شده و از مطالبات معوق یک ساله و چندساله خود گله کرده و میکنند اما نه تنها  با  بی توجهی محض روبرو گشته اند بلکه بیان آنها پیامد هائی نظیر سرکوب، تهید، بازداشت و صدور احکامی امنیتی را به دنبال داشته است.

مجموعه فعالان حقوق بشر نمایندگی مالزی با استناد به مفاد ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرگونه برخورد با معلمان از سوی نهادهای امنیتی و قضایی، عدم توجه به مشکلات صنفی و معیشتی آنان، برچسب های امنیتی بر فعالیت های صنفی آنها و برخوردهای غیر قانونی با تشکل های صنفی معلمان همراه با افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر فرهنگیان کشور را محکوم نموده و جملگی را در زمرۀ موارد نقض حقوق بشر میدانند .

904

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

نمایندگی مالزی 

مادهٔ20 اعلامیه جهانی حقوق بشر: (۱)هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد. (۲ )هیچکس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.