«

»

سپتامبر 13

فراخوان جلسه نمایندگی اسکاندیناوی 17 سپتامبر 2017

فراخوان جلسه نمایندگی اسکاندیناوی

سخنرانی ، بحث و گفتگو ، پرسش و پاسخ

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

           مهناز احمدی:

اخبار و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته

         محمد حاجی امیدی:

بررسی ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و

مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت اجرائی ان

         معصومه توکلی:

نگاهی به وضعیت دگراندیشان و پیروان ادیان در ایران

          محسن سیاحی:

ریزگردها و دیگر مشکلات محیط زیستی در خوزستان

  • تبادل نظر ، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

  • در انتها بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم برای ماه آینده

 

زمان: یکشنبه 17 سپتامبر 2017 ساعت 21:00 به وقت اروپای مرکزی

مکان: پالتاک اتاق کانون، نمایندگی دانمارک

Paltalk

Social, Issues and Politics

Human Rights

kanon defa az hoghoghe bashar Iran namayandegi DK

مسئول و منشی جلسه: محمد حاجی امیدی

ادمین های اتاق: پوریا زعیم، احمد هاشمی نژاد، محمد حاجی امیدی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی اسکاندیناوی