«

»

سپتامبر 12

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 24 سپتامبر 2017

ماده 26اعلامیه جهانی حقوق بشر:

 1هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.

2 آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادیهای بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید.

3  پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند .

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان برگزار می کند

سخنراني، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ 

سخنرانان و موضوع سخنراني:

لیدا اشجعی اسالمی:

        گزارش و تحلیل نقض حقوق کودکان و نوجوانان در ماه گذشته

فرهاد نصیری:

خودکشی کودکان

ابوالفضل پرویزی:

کودکان سرباز در جمهوری اسلامی ایران

دیانا بیگلری فرد:

آغاز سال تحصیلی در ایران و وضعیت دانش آموزان و تفتیش عقاید از پایه

بحث آزاد:

پیرامون وضعیت آموزش و پرورش کودکان در ایران

 

زمان : یکشنبه 24 سپتامبر 2017 ساعت 17به وقت اروپای مرکزی برگزار ميكند.

اين گردهمايي در فضاي مجازي پالتاك با آدرس ذيل برگزار ميشود.

Paltalk. View all

Social Issues and Politics

Human Rights

KanoonDefaazHoghoghe Bashar dar Iran

مسئول جلسه: فرهاد نصیری

منشی جلسه: رحیله جهاندیده

ادمین ها: مهدی موسوی،ابوالفضل پرویزی،پوریا نخبه زعیم

ضبط صدای جلسه: مهدی موسوی

 كانون دفاع از حقوق بشر در ايران

كميته دفاع از حقوق كودك و نوجوان