اطلاعیه 896 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

به سرکوب و آزار زندانیان سیاسی و عقیدتی معترضیم بیش از۲۰ زندانی سیاسی از ۸ مرداد ۱۳۹۶( 30July  2017) بمنظوراعتراض به فشارهای اعمال‌شده از سوی مسؤلین زندان و شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز زندان رجایی‌شهر، در اعتصاب غذا به سر میبرند و اعلام داشته اند که تا زمان بازگشت به سالن قبلی، اعتصاب خود را ادامه … ادامه خواندن اطلاعیه 896 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان