«

»

سپتامبر 11

اطلاعیه 896 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

به سرکوب و آزار زندانیان سیاسی و عقیدتی معترضیم

بیش از۲۰ زندانی سیاسی از ۸ مرداد ۱۳۹۶( 30July  2017) بمنظوراعتراض به فشارهای اعمال‌شده از سوی مسؤلین زندان و شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز زندان رجایی‌شهر، در اعتصاب غذا به سر میبرند و اعلام داشته اند که تا زمان بازگشت به سالن قبلی، اعتصاب خود را ادامه خواهند داد.

عفو بین‌الملل در ۲۲آگوست، برابر با۳۱مرداد اعلام داشت: «شرایط زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج به قدری غیر انسانیست که زندانیان برای ساده‌ترین حقوق و کرامت انسانی خود ناچار به اعتصاب غذا شده‌اند.

خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، ضمن ابراز نگرانی عمیق خود در اینباره، با انتشار بیانیه ای در(۳۱ آگوست۲۰۱۷) نسبت به وضعیت نگران کنندۀ حقوق بشر در ایران هشدار داده است.

همکاران ما در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نیز بر اساس مواد 9، 10، 11 و اصول 34،35،37، 23، 165 و 168 قانون اساسی، ضمن هشدار نسبت به وضعیت جسمانی بسیاری از اعتصاب کنندگان و حمایت از خواسته های بر حق آنان، از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و انسانهای آزاده و آزادیخواه، در مورد توجه به شرایط اضطراری آنان درخواست یاری و اقداماتی جدی دارند.

اعتصاب غذای تحمیل شده برزندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، که حدود 52 تن برآورد می‌شوند، پس از انتقال آنان به بندی امنیتی و تازه تاسیس شده که حتی سرویس‌های بهداشتی آن نیز مجهز به دوربین‌های مداربسته است آغاز شد و ایکاش این عزیزان می‌توانستند بجای اعتصاب غذا که بر جسم و جان زندانی آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند برای مبارزه خود روش دیگری را انتخاب نمایند چرا که آنان بیش از سایرین به عواقب اعتصاب غذای خویش آگاهی دارند، اما زمانی که زنادنیان ایران مورد تهاجم همه جانبه قرار می‌گیرند، با توجه به اینکه پتانسیل زیادی در حمایت و پشتیبانی و حضور فعال از چنین فراخوان‌هایی در جامعه ما وجود دارد، و از آنجا که چنین شرایطی، شایسته هیچ انسانی نیست، لاجرم به این روش روی آورده تا از حقوق اولیه خویش دفاع نموده و مقاومت خود را در برابر نقض حقوقشان ابراز نمایند .

ما اعضای کمیته نیز همصدا با آنان مطالبات خود از جمله آزادی زندانیان مدنی، سیاسی و امنیتی، لغو هرگونه اعدام، اختناق، سانسور خبری، شکنجه روحی و جسمی زندانیان و همچنین برخورداری کامل از خدمات پزشکی و درمانی را بدینوسیله اعلام میداریم

896

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان