Daily Archive: ژانویه 24, 2018

ژانویه 24

گزارش موارد نقض حقوق محیط زیست ایران در دی ماه 1396

تهیه و تنظیم: کاوه شیخ محمدی متاسفانه در ماه دسامبر سال 2017 میلادی همچنان شاهد تخریب و نقض حقوق زیست محیطی در ابعاد مختلف بوده ایم که به اختصار چندین مورد ان جهت اگاهی سازی و ایجاد حس مسوولیت برای افکار محترم عمومی به عرض می رسد.

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

کشتارهای قانونی با مجوز دولتمردان ایرانی در دیماه 1396

تهیه و تنظیم گزارش نمودار از : احسان حیاک   Ehsan Hayak با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده  ازنقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان، طی دوره زمانی یک ماه گذشته، که  نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل این قتل دولتی باشد.  در این گزارش موارد …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

نقض فاحش حقوق اقوام و ملل ایرانی در دیماه 1396

تهیه و تنظیم گزارش و  نموداراز : احسان حیاک   Ehsan Hayak یادآوری:با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، این گزارش تنها بیانگر گوشه هائی از نقض حقوق اقوام مختلف ایرانی است که توسط خبرگزاری های مورد تائید ایران، بازتاب داده شده است و نمیتواند بیانگر نقض گستردۀ این قشر بزرگ از هم …

ادامه‌ی مطلب »