Daily Archive: دسامبر 5, 2017

دسامبر 05

فراخوان جلسه کمیته دفاع از محیط زیست در 12 دسامبر 2017

کمیته دفاع از محیط زیست برگزار میکند سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ  سخنرانان و موضوع سخنرانی :   کاوه  شیخ محمدی: گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته سمیه علیمرادی: ۱۱ دسامبر روز بین المللی کوهستان

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 05

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های هسن، اندونزی و پاکستان در 10 دسامبر 2017

جلسه مشترک نمایندگی های اندونزی، پاکستان و هسن سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ سخنرانان و موضوع سخنرانی:          ابوالفضل پرویزی: گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 05

اطلاعیه 925 کمیته دفاع از محیط زیست

عدم مسئولیت دولتمردان و ناکارآمدی مدیریت بحران درزلزله اخیر آری ایران كشوری زلزله خیز است و لذا می باید از قبل آماده گی روبرو با چنین بحرانی را داشت، آقای اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این باره میفرمایند: دانش امروز، امکان پیشگیری و آمادگی در برابر زلزله را فراهم کرده است اما،میزان …

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 05

کلیپ صوتی شرح (حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان (قواعد پكن) قسمت اول )

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر دیانا بیگلریفرد و پوریا نخبه زعیم تدوین : ابوالفضل پرویزی

دسامبر 05

کلیپ صوتی شرح (حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان (قواعد پكن) قسمت دوم )

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر ابوالفضل پرویزی و لیدا اشجعی اسالمی تدوین : ابوالفضل پرویزی