Daily Archive: ژوئن 2, 2017

ژوئن 02

دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران)

نظام آموزش و پرورش در ایران از دیدگاه توسعه گرایانه چگونه است ؟ و در چه سطحی از استاندارد جهانی قرار دارد؟ ماهیت وجودی و وظیفه اصلی آموزش و پرورش چیست ؟ ایا میتواند بستری مناسب برای تربیت نسل اینده را فراهم کند ؟ جایگاه کنونی معلمان در جامعه و نقش آنها در آموزش و …

ادامه‌ی مطلب »