Daily Archive: مارس 5, 2017

مارس 05

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 25 فوریه 2017

جلسه سخنرانی اعضای  کمیته دفاع از حقوق زنان  در تاریخ 25 فوریه 2017 ساعت 18 بوقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک  برگزار گردید ٬این جلسه همراه بود با سخنرانیهای اعضای کمیته با موضوع نقض حقوق زنان و روز عدالت …

ادامه‌ی مطلب »