بایگانی موضوعی: گزارشها

مارس 23

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1395

تهیه و تنظیم  گزارش و نمودار از : محمد ابو طالبی  Mohammad Abutalbi یادآوری با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، این گزارش تنها بیانگر گوشه هائی از نقض حقوق اقوام مختلف ایرانی است که توسط خبرگزاری های مورد تائید ایران بازتاب  داده شده است و نمیتواند بیانگر نقض گستردۀ این قشر …

ادامه‌ی مطلب »

مارس 09

گزارش اعدام ها در بهمن ماه 1395

گزارش و نمودار از: محمد ابو طالبی  Mohammad Abutalbi با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده  ازنقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان، طی دوره زمانی بهمن۹۵ که  نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل این قتل دولتی باشد.

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 25

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی« دیماه 1395 »

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در دیماه 1395

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در دی ماه 1395

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 22

گزارش ‪ نقض حقوق پیروان ادیان دی ماه ۱۳۹۵

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 09

گزارش ماهیانه نقض حقوق کودک و نوجوان در آذر ماه 1395

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 28

گزارش نقض حقوق هنر منـــــــــــــدان درآذر ماه 1395

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 27

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اذر ماه 1395

ادامه‌ی مطلب »

دسامبر 22

گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در آذرماه 1395

ادامه‌ی مطلب »

Page 3 of 1112345...10...صفحه آخر