بایگانی موضوعی: گزارش جلسات

ژانویه 23

جلسه ی ماهانه نمایندگی سوئیس

جلسه ی ماهانه نمایندگی سوئیس

ژانویه 20

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک  

ژانویه 08

جلسه سخنرانی ماهانه نمایندگی هانوفر و اولدنبورگ-برمن در تاریخ 3 ژانویه 2015

جلسه سخنرانی ماهانه نمایندگی هانوفر و اولدنبورگ-برمن در تاریخ 3 ژانویه 2015

دسامبر 24

جلسه سخنرانی ماهانه و کمیته آموزش با نمایندگی سوئیس در تاریخ 14 دسامبر 2014

جلسه سخنرانی ماهانه و کمیته آموزش با نمایندگی سوئیس در تاریخ 14 دسامبر 2014

دسامبر 17

گزارش صوتی کمیته زنان

گزارش صوتی کمیته زنان

دسامبر 10

گزارش تصویری جلسه سخنرانی 6 دسامبر , گزارش صوتی کمیته آموزش

گزارش تصویری جلسه سخنرانی 6 دسامبر  گزارش صوتی کمیته آموزش 

دسامبر 08

گزارش صوتی جلسه ی عمومی

گزارش صوتی جلسه ی عمومی

دسامبر 08

گزارش صوتی جلسه ی سخنرانی به مناسبت 16 آذر کمیته ی جوان و دانشجو

گزارش صوتی جلسه ی سخنرانی به مناسبت 16 آذر کمیته ی جوان و دانشجو

نوامبر 30

گزارش تصویری مجمع عمومی کانون

گزارش تصویری مجمع عمومی کانون

نوامبر 25

گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه نمایندگی زاکسن آنهالت

گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه نمایندگی زاکسن آنهالت

Page 5 of 13« First...34567...10...صفحه آخر