بایگانی موضوعی: گزارش جلسات

آوریل 14

کلیپ میزگرد رادیویی کانون با موضوع اعدام

کلیپ میزگرد رادیویی کانون با موضوع اعدام

آوریل 11

گزارش جلسه ی نمایندگی هانوفر و اولدنبورگ

گزارش جلسه ی نمایندگی هانوفر و اولدنبورگ

مارس 10

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ برمن و همچنین جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک

جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ برمن جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک

مارس 02

گزارش جلسه عمومی کانون در تاریخ 1 مارس 2015

گزارش جلسه عمومی

فوریه 22

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی ترکیه

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی ترکیه

فوریه 19

گزارش جلسه سخنرانی بخش ماهنامه

گزارش جلسه سخنرانی بخش ماهنامه

فوریه 16

گزارش جلسه سخنرانی کمیته هنر و هنرمندان

گزارش جلسه سخنرانی کمیته هنر و هنرمندان

فوریه 09

گزارشات صوتی و تصویری نمایندگی هانوفر و اولدنبورگ برمن

گزارشات صوتی و تصویری نمایندگی هانوفر و اولدنبورگ برمن

فوریه 09

گزارشات صوتی و تصویری نمایندگی سوئیس

گزارشات صوتی و تصویری نمایندگی سوئیس

ژانویه 23

گزارش میز اعتراضی نمایندگی گیسن

گزارش میز اعتراضی نمایندگی گیسن

Page 4 of 13« First...23456...10...صفحه آخر