بایگانی موضوعی: گزارش جلسات

ژوئن 04

گزارشات جلسه سخنرانی 29,30 مای 2015

29,30 مای 2015

ژوئن 02

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی ترکیه در تاریخ 24 مای 2015

سخنرانی نمایندگی ترکیه

مه 25

لینک گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی کیل

لینک گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی کیل

مه 21

گزارشات جلسه سخنرانی نمایندگی سوئد و همچنین جلسه سخنرانی مشترک سوئد و اشتوتکارت

:جلسه سخنرانی نمایندگی سوئد جلسه سخنرانی مشترک نمایندگی سوئد و اشتوتگارت  

مه 21

لینک گزارش صوتی جلسه ی ماهیانه ی مشترک نمایندگی هانوفر و اولدنبورگ .برمن

لینک گزارش صوتی جلسه ی ماهیانه ی مشترک نمایندگی هانوفر و اولدنبورگ .برمن

مه 16

لینک سخنرانی جلسه ی نمایندگی سوئیس

لینک سخنرانی جلسه ی نمایندگی سوئیس

مه 11

جلسه ی سخنرانی کمیته ی زنان

جلسه ی سخنرانی کمیته ی زنان

مه 01

جلسه ی سخنرانی نمایندگی ترکیه

جلسه ی سخنرانی نمایندگی ترکیه

آوریل 15

لینک برنامه ی شماره 63 رادیو با موضوع مشکلات آب در ایران

لینک برنامه ی شماره 63 رادیو با موضوع مشکلات آب در ایران

آوریل 15

گزارش جلسه ی سخنرانی کمیته ی دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

گزارش جلسه ی سخنرانی کمیته ی دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

Page 3 of 1312345...10...صفحه آخر