بایگانی موضوعی: گزارش جلسات

سپتامبر 05

گزارش جلسه سخنرانی کمیته آموزش

گزارش جلسه سخنرانی کمیته آموزش

آگوست 29

گزارش جلسه سخنرانی کمیته زنان

گزارش جلسه سخنرانی کمیته زنان

آگوست 25

گزارش جلسه داخلی نمایندگی سوئیس و گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک

گزارش جلسه داخلی نمایندگی سوئیس گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک

آگوست 08

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ_برمن و گزارش جلسه عمومی کانون

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و  الدنبورگ_برمن گزارش جلسه عمومی

آگوست 06

گزارش جلسه سخنرانی کمیته زنان و گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی ترکیه

گزارش جلسه سخنرانی کمیته زنان گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی ترکیه

جولای 24

 لینک گزارش جلسه سخنرانی کمیته آموزش

  جلسه سخنرانی کمیته آموزش

جولای 20

جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس

جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس

جولای 18

 گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ-برمن

 گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هانوفر و الدنبورگ-برمن

ژوئن 29

لینک جلسه سخنرانی کمیته زنان

سخنرانی کمیته زنان

ژوئن 26

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته آموزش

سخنرانی کمیته آموزش  

Page 2 of 1312345...10...صفحه آخر