بایگانی موضوعی: اخبار و کنوانسیون های حقوق بشر

ژانویه 23

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد مصوبه 16 دسامبر 1966

ديباچه: دولتهاي عضو اين ميثاق: با توجه به اصولي که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال کليه اعضاء خانواده بشر، مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است، ·< نظر به اينکه، حقوق مذکور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان ميباشد،

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي_قتل عام_ مصوبه 9 دسامبر 1948

مقدمه: کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي که در 9 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد، کنوانسيوني است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر تصويب شد.

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 23

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه 10 دسامبر 1948

مقدمه: از آنجا که شناسائي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشکيل ميدهد،

ادامه‌ی مطلب »

منشور سازمان ملل متحد مصوبه 26 ژوئن 1945

مقدمه منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.

ادامه‌ی مطلب »

Page 4 of 41234