بایگانی موضوعی: اخبار و کنوانسیون های حقوق بشر

ژانویه 24

کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات

کشورهای طرف عهدنامه حاضر، با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین‌المللی با تشخیص اهمیت روزافزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل و به عنوان وسیله‌ای برای توسعه همکاری مسالمت‌آمیز بین ملت‌ها و قطع نظر از نظام اجتماعی و سیستم حکومتی آن‌ها، با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعده الزام‌آور …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

پیمان منع تولید و تکثیر سلاح های هسته ای – بخشنامه اطلاعاتی سازمان ملل – ش 140 – 22 آوریل 1970

مقدمه: كشورهاي موسس اين پيمان كه از اين پس اعضاء اين پيمان ناميده مي‌شوند؛ – با توجه به ويراني‌هايي كه يك جنگ هسته‌اي براي نوع بشر ببار مي‌آورد و در نتيجه نياز به يك تلاش همه جانبه براي جلوگيري از خطر چنين جنگي و اتخاذ اقداماتي در جهت حفظ امنيت مردم؛

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

تصور و واقعيت – پرسش‌ها و پاسخ‌ها درباره سازمان ملل متحد

فهرست مطالب 1- سازمان ملل متحد چيست؟ 2- در سازمان ملل متحد چه كساني كار مي‌كنند؟ 3- سازمان ملل متحد در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي چه مي‌كند؟ 4- سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر و تامين عدال چه فعاليتي دارد؟ 5- سازمان ملل متحد براي ارتقاء صلح چه مي‌كند؟ 6- آيا سازمان ملل متحد سرمايه‌گذاري خوبي است؟ 7- چگونه مي‌توان …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

متن كامل كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر

 كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر (كنوانسيون تهران) امروز سه‌شنبه 13 آبانماه سال 82 با حضور رييس سازمان حفاظت محيط زيست جمهوري اسلامي ايران، وزير جمهوري آذربايجان و معاونين وزراي محيط زيست جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان در پايتخت كشورمان امضا شد.

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

متن کامل اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي

شوراي امنيت:    با يادآوري بيانيه رئيس خود, S/PRST/2006/15 مورخ 29 مارس 2006, و قطعنامه 1696 (2006) مورخ 31 جولاي 2006؛   با تأكيد مجدد بر تعهدش نسبت به معاهده عدم اشاعه تسليحات هسته‌اي و يادآوري حق كشورهاي عضو براي توسعه، تحقيق, توليد و بكارگيري انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز و بدون تبعيض طبق مواد 1 …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984

مقدمه شکنجه واژه اي است که همواره در تاريخ مدون بشريت از آن ياد شده است و آن به همراه تکامل تکنولوژي، در هر عصر و نسلي، به شيوه هاي گوناگون بکاربرده شده است. شکنجه دغدغه مهم فکري جامعه بشري امروز است. با وجود قوانين و مقرراتي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقهاي بين المللي …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

نقش سازمان ملل متحد در قرن بيست و يكم

 (1)    سده جديد، چالش‌هاي تازه   1- آغاز هزاره جديد موقعيتي براي جشن و تفكر است.

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه 10448 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه 23 فوريه 1994

* با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود، * با توجه به اينکه اين حقوق و اصول در اسناد بين المللي محترم شمرده شده، از جمله در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» (1)، «ميثاق بين …

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه ١٠٤٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤

 مجمع عمومی،   با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،

ادامه‌ی مطلب »

ژانویه 24

پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 15 اکتبر 1999

دولتهاي عضو پروتکل حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان. با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم …

ادامه‌ی مطلب »

Page 2 of 41234